Angajări Șoferi Cea mai mare platformă de angajări șoferi din România

Termeni și condiții

Documentul prezent identifică raporturile dintre S.C. TJF S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Str. Panduri 34, Targu Jiu, GORJ, România, (identificată, în continuare ca „Societatea” sau „Noi”) și utilizatorii („Utilizatorul”) site-ului www.angajarisoferi.ro („Site-ul”, „platforma”, „angajarisoferi.ro” „Platforma Angajări Șoferi”), precum și serviciile oferite de Societate prin intermediului site-ului. Accesarea și utilizarea oricărei pagini sau secțiuni a site-ului se realizează în conformitate cu prezentul acord ce include Politica de Confidențialitate a Datelor și Politica privind Cookie-urile. Platforma Angajări Șoferi funcționează în conformitate cu politica GDPR a UE (2016/679).

Ne rezervăm în mod expres dreptul de a modifica periodic aceste condiții fără notificare. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului să revizuiască acest site periodic și să familiarizeze cu eventualele modificări. Utilizarea în continuare a acestui site web după astfel de modificări va constitui o luare la cunoștință a condițiilor modificate și acordul dat de către utilizator.

Conduita pe site

Utilizarea site-ului este supusă tuturor legilor și reglementărilor aplicabile și sunteți singurul responsabil pentru substanța comunicărilor dvs. prin intermediul site-ului web.

Utilizatorul este de acord că nu va încărca, distribui, posta, sau facilita în alt mod distribuirea oricărui conținut – inclusiv text, comunicații, software, imagini, sunete, date sau alte informații – care:

  • Este ilegal, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, calomnios, înșelător, fraudulos, invaziv asupra vieții private a altuia sau încalcă în alt mod legislația curentă;
  • Victimizează, hărțuiește, degradează sau intimidează un individ sau un grup de persoane pe baza religiei, sexului, orientării sexuale, rasei, etniei, vârstei sau dizabilității;
  • Încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate sau alt drept de proprietate al oricărei părți;
  • Constituie publicitate neautorizată sau nesolicitată, e-mail nedorit sau în masă (cunoscut și ca „spam”), scrisori în lanț, orice altă formă de solicitare neautorizată sau orice formă de loterie sau jocuri de noroc;
  • Conține viruși software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe care sunt concepute sau destinate să perturbe, să deterioreze sau să limiteze funcționarea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații sau să deterioreze sau să obțină acces neautorizat la orice date sau alte informații ale terților;

Nu susținem și nici nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul oricărui material încărcat sau transmis de către utilizatori ai site-ului. În general, nu examinăm, monitorizăm sau edităm conținutul postat de utilizatorii serviciilor de comunicații, forumurilor de mesaje sau altor servicii interactive care pot fi disponibile pe sau prin intermediul acestui site web.

Cu toate acestea, noi și agenții noștri avem dreptul de a elimina orice conținut care, în opinia noastră, nu respectă condițiile prevăzute în acest document și orice alte reguli de conduită a utilizatorilor pentru site, sau care este în alt mod dăunător, inacceptabil sau inexact. Nu suntem responsabili pentru întârzierea în eliminarea unui astfel de conținut. Prin prezenta, sunteți de acord cu o astfel de eliminare și renunțați la orice pretenție împotriva noastră care recurge la o astfel de eliminare a conținutului.

Modul în care utilizați platforma este responsabilitate dumneavoastră. Site-ul web este furnizat ca atare. Nu suntem răspunzători pentru daune, directe sau indirecte, rezultate din utilizarea necorespunzătoare de către dvs. a site-ului web.

Sunteți de acord că putem în orice moment și la discreția noastră exclusivă, să vă reziliem calitatea de membru, contul sau altă afiliere cu site-ul nostru, fără o notificare prealabilă pentru încălcarea oricăreia dintre prevederile de mai sus.

În plus, recunoașteți că vom coopera pe deplin cu investigațiile privind încălcările sistemelor sau ale securității rețelei de pe alte site-uri, inclusiv cooperarea cu autoritățile legii în investigarea unor presupuse încălcări penale.

Proprietate intelectuală

Vă este permis să utilizați conținutul numai așa cum este autorizat în mod expres de noi sau de furnizorul de conținut specific. Cu excepția unei singure copii făcute numai pentru uz personal, nu puteți copia, reproduce, modifica, republica, încărca, posta, transmite sau distribui orice document sau informație de pe acest site web sub nicio formă sau prin orice mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă din partea noastră sau a furnizorului de conținut specific și sunteți singurul responsabil pentru obținerea permisiunii înainte de a reutiliza orice material protejat prin drepturi de autor care este disponibil pe acest site web.

Site-uri web ale terților

Acest site web vă poate face legătura cu alte site-uri de pe Internet sau poate include în alt mod referiri la informații, documente, software, materiale și/sau servicii furnizate de alte părți. Aceste site-uri web pot conține informații sau materiale pe care unii oameni le pot considera nepotrivite sau ofensatoare.

Aceste site-uri web terțe nu sunt sub controlul nostru și nu putem fi responsabili pentru acuratețea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decența sau orice alt aspect al conținutului unor astfel de site-uri și nici nu suntem responsabili pentru erori sau omisiuni în orice referiri la alte părți sau la produsele și serviciile acestora. Includerea unor astfel de link-uri sau referințe nu implică aprobarea sau asocierea cu site-ul web terț de către noi.

Durata

Acest document intră în vigoare în momentul utilizării de către dumneavoastră a Platformei Angajări Șoferi.

Platforma Angajări Șoferi își rezervă dreptul de a vă suspenda contul în orice moment în cazul utilizării neautorizate sau suspectate de utilizare neautorizată a site-ului, indiferent dacă este vorba despre o încălcare a prevederilor din acest document sau în alt mod.

Condițiile prezentare în documentul curent și orice dispută sau reclamație care decurge din acestea vor fi soluție conform legislației românești.